Asiantunteva, ystävällinen ja palveleva henkilökunta


Apteekkimme farmaseuttinen henkilökunta opastaa mielellään kaikissa lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Astma-, sydän- tai diabetespotilaita varten apteekissamme työskentelee näiden sairauksien lääkehoitoon erikoistuneet farmaseutit, jotka osaavat neuvoa sinua lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Apteekin Terveypisteen sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden kliinisestä hoitotyöstä johon kuuluu mm. erilaisia tutkimuksia, mittauksia, lääkehoitoa ja neuvontaa.

Henkilökuntaamme kuuluu myös teknistä henkilökuntaa, jotka vastaavat mm. lääkevarastojen täydennyksestä ja logistiikasta, kassatoiminnoista sekä laskutuksesta. Apteekissamme työskentelevät kosmetologit neuvovat ihonhoidossa ja auttaa löytämään juuri sinulle sopivat tuotteet monipuolisesta apteekkikosmetiikkavalikoimasta.

Palvelut

Apteekin Terveyspiste

SAIRAANHOITAJAN vastaanotto on avoinna maanantaista torstaihin
kello 9-16.
Lisätietoa ja hinnasto: Sairaanhoitajan palveluvalikoima

Annosjakelu auttaa muistamaan

Apteekkimme tarjoaa lääkkeiden käsin jakelua dosetteihin sekä koneellista annosjakelupalvelua yksityisille henkilöille ja hoitokodeille. Koneellisessa annosjakelussa asiakkaalle toimitetaan säännöllisesti käytettävät lääkkeet valmiisiin kerta-annospusseihin pakattuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on merkitty selkeästi lääkkeiden nimet ja ottoajankohdat, jolloin lääkkeiden ottaminen tiettyyn kellonaikaan on helpompi muistaa. Annosjakelu on erinomainen apu varsinkin vanhuksille sekä useita lääkkeitä käyttäville.

Annosjakelupalveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus sekä reseptien uusiminen. Koneellisessa annosjakelussa asiakkaat maksavat toimitetuista lääkkeistä – ei kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Näin syntyy paitsi säästöä, myös lääkehävikin pienentymistä, kun kotiin ei kerry turhia lääkkeitä. 75-vuotta täyttäneillä on mahdollisuus saada koneellisen annosjakelun kuluista Kela-korvausta, mikäli käytössä on vähintään kuusi Kela-korvattavaa lääkettä. Annosjakelusta ja sen hinnoittelusta voit tiedustella lisää henkilökunnaltamme p. 08 2118 100. Lisätietoja palvelusta www.anja.fi

Lääkkeiden yhteisvaikutusten seuranta

Reseptilääkkeiden toimituksen yhteydessä pyrimme varmistamaan käyttämiesi lääkkeiden käyttöturvallisuuden ja yhteensopivuuden. Lääkeostot kannattaa siten keskittää apteekkiimme, varsinkin jos käytät monia eri lääkkeitä. Ongelmia voi syntyä myös lääkärin määräämän reseptilääkkeen ja ilman reseptiä saatavan lääkkeen yhteisvaikutuksesta. Neuvoa kannattaa siksi kysyä farmaseutilta myös reseptivapaita lääkkeitä ostaessa yhteisvaikutusten välttämiseksi.

Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistus on apteekkimme uusi palvelu, jonka tarkoituksena on edistää lääkehoidon onnistumista ja lääketurvallisuutta. Palvelu sisältää tapaamisen farmaseutin kanssa, ja sen aikana käydään läpi asiakkaan kokonaislääkitys itsehoitotuotteet mukaan lukien. Keskustelussa varmistetaan, että asiakas tietää lääkkeidensä käyttötarkoitukset, annosteluohjeet ja ottoajankohdat. Tapaamisen aikana asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella rauhassa lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolenaiheista.

Palvelussa tarkistetaan myös yhteisvaikutukset, lääkkeiden sopivuus iäkkäälle, ottotapa ja -ajankohta suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä käydään läpi mahdolliset ongelmat ja riskit mm. haittavaikutuksiin liittyen. Asiakas saa lopuksi mukaansa kirjallisen yhteenvedon läpikäydyistä asioista, jonka voi tarvittaessa näyttää lääkärille.

Lääkityksen tarkistuksesta ja palvelun hinnasta voit tiedustella lisää henkilökunnaltamme p. 08 2118 100.

Reseptien uusiminen apteekissa

Jos sähköinen reseptisi on vanhentunut tai siinä ei ole enää lääkettä jäljellä, voit lähettää uusimispyynnön julkiseen terveydenhuoltoon apteekin kautta. Uusimiseen on hyvä varata aikaa noin viikko. Perimme apteekin kautta hoidetuista reseptin uusinnoista palvelumaksun 3 €/resepti, enintään 12 €/samalla kertaa uusittavat reseptit.

Lääkkeiden kuljetuspalvelu

Kuljetamme lääkkeet tarvittaessa myös kotiin ja laitoksiin. Kysy lisää palvelusta apteekistamme p. 08 2118 100.

Laskutussopimus ja suoramaksu

Tekemällä laskutus- tai suoramaksusopimuksen Härkätorin apteekin kanssa voit hoitaa lääkkeiden maksuliikenteen vaivattomasti. Palvelu on suunnattu erityisesti niille asiakkaille, jotka eivät itse pääse asioimaan apteekissa, vaan lääkeostokset hoitaa omainen tai palkattu henkilö.

Lääkejätteiden hävitys

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet, lääkkeiden antoon käytetyt injektioneulat ja ruiskut sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit voit palauttaa maksutta apteekkiin, josta toimitamme ne eteenpäin vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle. Lääkkeet ovat aina vaarallista jätettä, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tai kaataa viemäriin. Viemäriin joutuessaan lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu poistamaan niitä. Lääkejäte päätyy lopulta Itämereen ja muihin vesistöihin, jossa ne pikkuhiljaa vaikuttavat eliöihin. Katso ohje lääkejätteiden lajitteluun ja palauttamiseen>>

Laiva-apteekin tarkastus ja täydennys         

Hoidamme laiva-apteekin tarkastukset sekä vuositarkastusten välissä tehtävät pienemmät täydennystilaukset toukokuussa 2015 uudistetun laiva-apteekkeja säätelevän lain (584/2015) ja asetuksen (589/2015) mukaisesti kaikissa alusluokissa (A–D). Laiva-apteekin tarkastuksen suorittaa Suomessa laillistettu proviisori. Kysy lisää palvelusta apteekistamme p. 08 2118 100 tai sähköpostilla posti(a)harkatorinapteekki.fi.